AHŞAP HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

  Ahşap yapılarda yaşayanların fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissettiklerini,

  Ahşabın insanla birlikte soluk aldığını, romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olduğunu,

  Japon deprem uzmanlarının, tüm dünyada depreme karşı en dayanıklı yapının Osmanlı ahşap karkas sistemi olduğunu açıkladıklarını,

  ABD'deki evlerin yaklaşık yüzde 90'ının ahşap olduğunu,

  Şiddetli bir deprem sonrasında hasar gören beton bir yapının yıkılmak zorunda olduğunu, hasar gören ahşap bir yapının ise kısa surede tamir edilip, tekrar içinde oturulabileceğini,

  Ahşap yapıların çok hafif olduğunu, kolay kolay çökmediğini, çökse dahi içinde bulunanları öldürmediğini,

  Bir depremde, başlıca ölüm nedeninin yalnızca betonun ağırlığı olduğunu,

  Betonarmenin, ahşaba göre 5 katı, çeliğin 13 katı ağır olduğunu,

  Marmara ve Bolu depremlerinde ağaç yapılarda yaşayan hiç kimsenin yaşamını yitirmediğini,

  Tarihten günümüze  en güzel sarayların, tapınakların ve diğer görkemli yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığını ve binlerce yıldır ayakta kaldıklarını,

  1225'te Ren Nehri'ne yapılan ahşap Basel Köprüsü'nün 1903 yılına dek 774 yıl hizmet verdiğini,

  13'üncü ve 14'üncü yüzyıllarda yapılan, ahşap kolon ve ahşap çatıları olan Kastamonu, Mahmutbey, Beyşehir, Eşrefoğlu ve Afyon Ulu camilerinin, özel bir bakım yapılmaksızın 600-700 yıldır ayakta olduğunu,

  Dünyanın en büyük tarihi üç ahşap binasından bir tanesinin, 100 metre boyu ve sekiz katlı bir binaya eşdeğer yüksekliğiyle tam 100 yıldır ayakta olan Büyükada'daki Rum Yetimhanesi olduğunu,

  1790'de, ahşap kullanılarak ve hiçbir taşıyıcı eleman olmaksızın 108 mt "açıklığa" ulaşıldığını, bugün bu açıklığın 250 mtye ulaştığını,

  Yangına dayanıklı olduğu için, dünyanın en iyi  mimarlarının ahşap yapıyı çelik yapıya  tercih ettiklerini,

  Bir yangın sırasında, çelik bir çatının 600 dereceden sonra çökme riskinin belirdiğini ve 15 dakika içinde çökebileceğini, buna karşılık ahşap bir çatının ortalama 1 saat ayakta kalabildiğini ve bu yüzden insanların canlarını kurtarma zamanlarının olduğunu,

  Ahşabı, yapı sektöründe kullanan ülkelerde ormanların küçülmediğini, tersine bilimsel bir yaklaşım ve koruma anlayışı ile büyümekte olduğunu,

  ABD'lilerin, yaşadığı topraklar üzerinde yalnızca 200 yıldır ev yaptıklarını, Anadolu'da ise 10 bin yıldır geleneksel yöntemlerle ev yapıldığını,

  Bir yangın sırasında, gerekli kesitin biraz daha büyük olanı kullanıldığında, dıştaki kömürleşen tabakanın iç ahşabın yanmasını geciktirdiğini,

  ABD'lilerin, depreme karşı yaşam güvenceleri için, Anadolu insanının binlerce yıldır tanıdığı, uyguladığı ve 1940'lara dek de sürekli geliştirdiği ahşap-karkas yapı sistemini yaygın biçimde kullandıklarını,

  Bugün gerekli önlemler alınır, ahşaba dönülürse ve doğa da bize 20 yıl "avans" verirse, Türkiye'nin tüm deprem riskinden 20 yıl içerisinde tümüyle kurtulacağını,